Cho hình trụ có bán kính đáy 5( rm( ))cm chiều cao 4( rm( ))cm. Diện tích toàn phần của hình trụ này là


Câu 42183 Vận dụng

Cho hình trụ có bán kính đáy $5{\rm{ }}cm$ chiều cao $4{\rm{ }}cm$. Diện tích toàn phần của hình trụ này là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Diện tích toàn phần của hình trụ \({S_{tp}} = {S_{xq}} + 2{S_d}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.