Cho hình lăng trụ tam giác đều (ABC.A'B'C' ) có độ dài cạnh đáy bằng (a ) và chiều cao bằng (h ). Tính thể tích (V ) của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.


Câu 42186 Vận dụng cao

Cho hình lăng trụ tam giác đều \(ABC.A'B'C'\) có độ dài cạnh đáy bằng \(a\) và chiều cao bằng \(h\). Tính thể tích \(V\) của khối trụ ngoại tiếp lăng trụ đã cho.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đáy.

- Công thức thể tích khối trụ: \(V = \pi {R^2}h\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.