Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A'B'C' ) có đáy là tam giác vuông tại (A ), (AB = 2acăn 3 ). Đường chéo (BC' ) tạo với mặt phẳng (( (AA'C'C) ) ) một góc bằng (60độ ). Gọi (( S ) ) là mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho. Bán kính của mặt cầu (( S ) ) bằng


Câu 42191 Vận dụng

Cho hình lăng trụ đứng \(ABC.A'B'C'\) có đáy là tam giác vuông tại \(A\), \(AB = 2a\sqrt 3 \). Đường chéo \(BC'\) tạo với mặt phẳng \(\left( {AA'C'C} \right)\) một góc bằng \(60^\circ \). Gọi \(\left( S \right)\) là mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho. Bán kính của mặt cầu \(\left( S \right)\) bằng


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Tìm tâm mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ (cách đều các đỉnh của lăng trụ)

- Tính bán kính và kết luận đáp án.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.