Cho hình chóp tam giác (S.ABC ) có (góc (SAC) = góc (SBC) = (90^0) ). Khi đó tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nằm trên đường thẳng nào?


Câu 42193 Thông hiểu

Cho hình chóp tam giác \(S.ABC\) có \(\widehat {SAC} = \widehat {SBC} = {90^0}\). Khi đó tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp nằm trên đường thẳng nào?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Hình chóp có các đỉnh nhìn đoạn thẳng nối hai đỉnh còn lại dưới một góc vuông thì tâm mặt cầu ngoại tiếp nằm ở trung điểm đoạn thẳng nối hai đỉnh đó

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.