Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho hai điểm (A( (3; - 2;3) ) ) và B( ( - 1;2;5) ). Tìm tọa độ trung điểm (I ) của đoạn thẳng (AB ).


Câu 42197 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho hai điểm \(A\left( {3; - 2;3} \right)\) và $B\left( { - 1;2;5} \right)$. Tìm tọa độ trung điểm \(I\) của đoạn thẳng \(AB\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Trung điểm \(I\left( {\dfrac{{{x_A} + {x_B}}}{2};\dfrac{{{y_A} + {y_B}}}{2};\dfrac{{{z_A} + {x_B}}}{2}} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.