Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (M( (a; , ,b; , ,c) ) ). Mệnh đề nào sau đây là sai?


Câu 42198 Nhận biết

Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz,$ cho điểm \(M\left( {a;\,\,b;\,\,c} \right)\). Mệnh đề nào sau đây là sai?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Xét tính đúng sai của từng mệnh đề và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.