Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz ), cho đường thẳng (d:( x = 1 y = 2 + 3t z = 5 - t right. , ,( (t thuộc mathbb(R)) ) ). Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của d ?


Câu 42199 Thông hiểu

Trong không gian với hệ tọa độ \(Oxyz\), cho đường thẳng \(d:\left\{ \begin{array}{l}x = 1\\y = 2 + 3t\\z = 5 - t\end{array} \right.\,\,\left( {t \in \mathbb{R}} \right)\). Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của $d$ ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Đường thẳng \(\left\{ \begin{array}{l}x = {x_0} + at\\y = {y_0} + bt\\z = {z_0} + ct\end{array} \right.\left( {t \in R} \right)\) có véc tơ chỉ phương là \(\overrightarrow u  = \left( {a;b;c} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.