Trong không gian với hệ tọa độ ( rm(Ox))yz, mặt phẳng (( alpha  ) ) chắn các trục Ox, , ,Oy, , ,Oz lần lượt tại A, , ,B, , ,C sao cho H( (3; , , - 4; , ,2) ) là trực tâm của tam giác (ABC ). Phương trình mặt phẳng (( alpha  ) ) là


Câu 42208 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ ${\rm{Ox}}yz$, mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) chắn các trục $Ox,\,\,Oy,\,\,Oz$ lần lượt tại $A,\,\,B,\,\,C$ sao cho $H\left( {3;\,\, - 4;\,\,2} \right)$ là trực tâm của tam giác \(ABC\). Phương trình mặt phẳng \(\left( \alpha  \right)\) là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Mặt phẳng cần tìm đi qua \(H\) và vuông góc với \(\overrightarrow {OH} \)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.