Trong không gian với hệ tọa độ ( rm(Ox))yz, cho ba điểm (A( (2; - 1;0) ),B( ( - 1;2; - 2) ) ) và (C( (3;0; - 4) ) ). Viết phương trình đường trung tuyến đỉnh (A ) của tam giác (ABC ).


Câu 42209 Vận dụng

Trong không gian với hệ tọa độ ${\rm{Ox}}yz$, cho ba điểm \(A\left( {2; - 1;0} \right),B\left( { - 1;2; - 2} \right)\) và \(C\left( {3;0; - 4} \right)\). Viết phương trình đường trung tuyến đỉnh \(A\) của tam giác \(ABC\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đường trung tuyến đỉnh \(A\) đi qua \(A\) và trung điểm của \(BC\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.