Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz ), cho điểm (M( (3;3; - 2) ) ) và hai đường thẳng ((d_1):((x - 1))(1) = ((y - 2))(3) = (z)(1) ); ((d_2):((x + 1))(( - 1)) = ((y - 1))(2) = ((z - 2))(4) ). Đường thẳng (d ) qua (M ) cắt ((d_1),(d_2) ) lần lượt (A ) và (B ). Tính độ dài đoạn thẳng (AB ).


Câu 42221 Vận dụng

Trong không gian với hệ trục tọa độ \(Oxyz\), cho điểm \(M\left( {3;3; - 2} \right)\) và hai đường thẳng \({d_1}:\dfrac{{x - 1}}{1} = \dfrac{{y - 2}}{3} = \dfrac{z}{1}\); \({d_2}:\dfrac{{x + 1}}{{ - 1}} = \dfrac{{y - 1}}{2} = \dfrac{{z - 2}}{4}\). Đường thẳng \(d\) qua \(M\) cắt \({d_1},{d_2}\) lần lượt \(A\) và \(B\). Tính độ dài đoạn thẳng \(AB\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gọi tọa độ \(A,B\) thuộc \({d_1},{d_2}\), sử dụng điều kiện \(\overrightarrow {MA} ,\overrightarrow {MB} \) cùng phương suy ra \(a,b\) và tính độ dài \(AB\) 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.