Một véc tơ chỉ phương của đường thẳng (((x - 1))(2) = y = ((z + 1))(( - 1)) ) là:


Câu 42229 Nhận biết

Một véc tơ chỉ phương của đường thẳng \(\dfrac{{x - 1}}{2} = y = \dfrac{{z + 1}}{{ - 1}}\) là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đường thẳng \(\dfrac{{x - {x_0}}}{a} = \dfrac{{y - {y_0}}}{b} = \dfrac{{z - {z_0}}}{c}\) có một véc tơ chỉ phương là \(\left( {a;b;c} \right)\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.