Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là:


Câu 42323 Thông hiểu

Hiđrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) 2 anken + H2O → 2 sản phẩm => mỗi anken tạo 1 sản phẩm

=> cả 2 anken đều đối xứng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.