Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5( rm( ))( A ) cảm ứng từ đo được là 31,(4.10^( - 6))( T ). Đường kính của dòng điện đó là:


Câu 42548 Vận dụng

Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ $5{\rm{ }}\left( A \right)$ cảm ứng từ đo được là $31,{4.10^{ - 6}}\left( T \right)$. Đường kính của dòng điện đó là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính cảm ứng từ tại tâm của khung dây tròn bán kính $R$ là $B = 2.\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{I}{R}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.