Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10( rm( ))( (cm) ) cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn (2.10^( - 5))( T ). Cường độ dòng điện chạy trên dây là:


Câu 42550 Vận dụng

Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm $A$ cách dây $10{\rm{ }}\left( {cm} \right)$ cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn ${2.10^{ - 5}}\left( T \right)$. Cường độ dòng điện chạy trên dây là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính cảm ứng từ do dòng điện thẳng dài gây ra tại một điểm trong từ trường, cách dòng điện một khoảng $r$ là : $B = {2.10^{ - 7}}\dfrac{I}{r}$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.