Nhúng một thanh Cu vào 300 ml dung dịch Fe(NO3)3 0,1 M. Khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh đồng là:


Câu 42559 Vận dụng

Nhúng một thanh Cu vào 300 ml dung dịch Fe(NO3)3 0,1 M. Khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh đồng là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

tính theo phương trình hóa học

Khối lượng thanh đồng giảm là lượng Cu bị mất

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.