Cho phản ứng: aFeS + bH+ + cNO3− → Fe3+ + SO42− + NO + H2O. Tổng hệ số a+b+c là:


Câu 42568 Vận dụng cao

Cho phản ứng: aFeS + bH+ + cNO3 → Fe3+ + SO42− + NO + H2O. Tổng hệ số a+b+c là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng thăng bằng e

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.