Cho 10,8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 46 gam chất rắn D. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư sau đó nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì được 12 gam chất rắn E. Nồng độ mol/l của dung dịch AgNO3 là


Câu 42573 Vận dụng cao

Cho 10,8 gam hỗn hợp A gồm Mg và Fe tác dụng với 500 ml dung dịch AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch B và 46 gam chất rắn D. Cho dung dịch B tác dụng với dung dịch NaOH dư sau đó nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thì được 12 gam chất rắn E. Nồng độ mol/l của dung dịch AgNO3


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Dựa vào khối lượng rắn D, biện luận Mg phản ứng hết, Fe phản ứng còn dư

Đặt a, b, c là số mol Mg, Fe phản ứng và Fe còn dư

+) Từ khối lượng hh A => PT (1)

+) Bảo toàn electron => nAg theo a và b

=> tính khối lượng hh D => PT (2)

+) Xác định các chất trong E => Pt (3)

+) nAgNO3 = nAg

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.