Vật dao động điều hòa theo phương trình: (x = 5c( rm(os))( (2pi t - (pi )(3)) )cm ). Xác định thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu chuyển động đến vị trí có li độ (x = ((5căn 2 ))(2) )  lần thứ nhất?


Câu 426 Vận dụng

Vật dao động điều hòa theo phương trình: \(x = 5c{\rm{os}}\left( {2\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)cm\). Xác định thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu chuyển động đến vị trí có li độ \(x = \frac{{5\sqrt 2 }}{2}\)  lần thứ nhất?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức xác định chu kỳ: $T = \frac{{2\pi }}{\omega }$

 

+ Sử dụng trục thời gian trên đường thẳng được suy ra từ đường tròn 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.