Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4 sau một thời gian thu được 46,72 gam chất rắn. Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu được hỗn hợp Y nặng 13,04 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 1,344 lít SO2 (đktc). Phần trăm khối lượng Mg trong X là


Câu 42604 Vận dụng cao

Nhiệt phân 50,56 gam KMnO4 sau một thời gian thu được 46,72 gam chất rắn. Cho toàn bộ lượng khí sinh ra phản ứng hết với hỗn hợp X gồm Mg, Fe thu được hỗn hợp Y nặng 13,04 gam. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 1,344 lít SO2 (đktc). Phần trăm khối lượng Mg trong X là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Bảo toàn khối lượng: mKMnO4 = mchất rắn + mO2 => mO2

=> nO2

+) Bảo toàn khối lượng: mhh X + mO2 = mhh Y => mhh X

Gọi số mol của Mg và Fe trong X lần lượt là a và b mol

=> PT  (1)

+) Bảo toàn electron ta có: $2.{{n}_{Mg}}+3.{{n}_{F\text{e}}}=4.{{n}_{{{O}_{2}}}}+2.{{n}_{S{{O}_{2}}}}$

=> PT (2)

Từ (1) và (2) => a ; b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.