Dòng điện 3A chạy qua đoạn dây dẫn dài 10m  đặt trong từ trường đều có B = (3.10^( - 2))T. Lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc (15^0) là:


Câu 42605 Vận dụng

Dòng điện $3A$ chạy qua đoạn dây dẫn dài $10m$  đặt trong từ trường đều có $B = {3.10^{ - 2}}T$. Lực từ tác dụng lên dây dẫn khi dây dẫn hợp với các đường sức từ một góc ${15^0}$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức xác định lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn: \(F = BIl{\rm{sin}}\alpha \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.