Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông ABC như hình vẽ.Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ ( B^ ->  ) song song với cạnh AC. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Cho AB = 4cm,( rm( ))AC = 3cm, B = (2.10^( - 3))T,( rm( ))I = 5( rm( ))A . Lực từ tác dụng lên  cạnh AB của khung dây có giá trị:


Câu 42612 Vận dụng

Một dây dẫn được uốn thành một khung dây có dạng hình tam giác vuông $ABC$ như hình vẽ.

Đặt khung dây vào trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ \(\mathop B\limits^ \to  \) song song với cạnh $AC$. Coi khung dây nằm cố định trong mặt phẳng hình vẽ. Cho $AB = 4cm,{\rm{ }}AC = 3cm$, $B = {2.10^{ - 3}}T,{\rm{ }}I = 5{\rm{ }}A$ . Lực từ tác dụng lên  cạnh $AB$ của khung dây có giá trị:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính tính lực từ: $F = BIlsin\alpha $

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.