Một electron bay vào trong từ trường đều với vận tốc  (3.10^6)m/s vuông góc với từ trường có độ lớn 0,25T. Độ lớn của lực lorenxơ có giá trị là bao nhiêu? Biết e( rm( )) = ( rm( )) - 1,(6.10^( - 19))C


Câu 42616 Vận dụng

Một electron bay vào trong từ trường đều với vận tốc  ${3.10^6}m/s$ vuông góc với từ trường có độ lớn $0,25T$. Độ lớn của lực lorenxơ có giá trị là bao nhiêu? Biết $e{\rm{ }} = {\rm{ }} - 1,{6.10^{ - 19}}C$


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức xác định lực lorenxơ: \(f = \left| q \right|vB\sin \alpha \)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.