Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường:


Câu 4267 Thông hiểu

Sự hình thành loài mới ở động vật rất ít thấy ở quá trình hình thành loài theo con đường:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Động vật có bộ máy di truyền và các cơ chế sinh sản phức tạp, ít biến động. Sự thay đổi mạnh mẽ về di truyền có thể khiến động vật bị chết.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Các động vật khác loài, sống trong cùng 1 môi trường, có cấu tạo cơ quan sinh sản khác nhau nên không giao phối được với nhau. Đây là biểu hiện của dạng cách li: