Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?


Câu 4268 Thông hiểu

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Hình thành loài là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.