Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1)     Trong cùng một khu vực địa lí luôn có sự hình thành loài mới bằng cách li đia lí. (2)     Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên. (3)     Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn gắn liền với sự hình thành loài mới. (4)     Trong quá trình hình thành loài bằng con đường sinh thái không cần đến sự cách li địa lí.


Câu 42712 Thông hiểu

Khi nói về quá trình hình thành loài mới, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

(1)     Trong cùng một khu vực địa lí luôn có sự hình thành loài mới bằng cách li đia lí.

(2)     Sự hình thành loài mới bằng lai xa và đa bội hóa không liên quan đến chọn lọc tự nhiên.

(3)     Quá trình hình thành quần thể thích nghi luôn gắn liền với sự hình thành loài mới.

(4)     Trong quá trình hình thành loài bằng con đường sinh thái không cần đến sự cách li địa lí.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hình thành loài là một quá trình lịch sử, cải biến thành phần kiểu gen của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi, tạo ra kiểu gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.