Hoạt động nào dưới đây của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái?


Câu 42737 Vận dụng

Hoạt động nào dưới đây của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phát triển bền vững các hệ sinh tháilà hình thức sử dụng vừa thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho thế hệ con cháu mai sau.

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.