Hoạt động nào dưới đây của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái?


Câu 42737 Vận dụng

Hoạt động nào dưới đây của con người không nhằm giúp phát triển bền vững các hệ sinh thái?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phát triển bền vững các hệ sinh tháilà hình thức sử dụng vừa thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo duy trì lâu dài các tài nguyên cho thế hệ con cháu mai sau.

Xem lời giải

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.