Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2  và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2  và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là:


Câu 43016 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2  và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2  và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Công thức phân tử của X là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Coi hai hiđrocacbon như một hiđrocacbon tính 

$\overline C  = \dfrac{{{V_{C{O_2}}}}}{{{V_{hh}}}}$ ;  $\overline H  = \dfrac{{2{V_{{H_2}O}}}}{{{V_{hh}}}}$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.