Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là:


Câu 43020 Vận dụng

Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) BT Khối lượng: ${m_X} = {m_Y} \Rightarrow {n_Y}$

+) Viết PTHH nhận xét ${n_{{H_2}}}$phản ứng $ = {n_X} - {n_Y}$

+) Bảo toàn liên kết π: Do H2 và Br2 đều phản ứng vào liên kết π nên: ${n_{B{r_2}}} = 3.{n_{{C_4}{H_4}}} - {n_{{H_2}}}$

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.