Một tripeptit no, mạch hở X có công thức phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là


Câu 4306 Vận dụng

Một tripeptit no, mạch hở X có công thức phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 26,88 lít CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) X chứa 2 nhóm –CONH => trong phân tử X còn 2 nhóm –COOH và 2 nhóm –NH2 nữa => k = 4 => CTPT CxH2x-2O6N4

+) số nguyên tử C trong X = $\frac{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}{{{n}_{X}}}\,\,$ => X là C12H22O6N4

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.