Cho các nhận định sau về cấu hình electron: (1) Các electron được điền từ phân lớp có mức năng lượng cao tới phân lớp có mức năng lượng thấp. (2) Các electron tối đa trong phân lớp s và p lần lượt là 1 và 3. (3) Các electron được sắp xếp vào các obitan sao cho số electron độc thân là lớn nhất. (4) Các electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục và một chiều xác định. Số nhận định chính xác là:


Câu 43067 Thông hiểu

Cho các nhận định sau về cấu hình electron:

(1) Các electron được điền từ phân lớp có mức năng lượng cao tới phân lớp có mức năng lượng thấp.

(2) Các electron tối đa trong phân lớp s và p lần lượt là 1 và 3.

(3) Các electron được sắp xếp vào các obitan sao cho số electron độc thân là lớn nhất.

(4) Các electron trong cùng một obitan cùng quay theo một trục và một chiều xác định.

Số nhận định chính xác là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.