Số electron lớp ngoài cùng của Crom (Cr) có Z = 24 là:


Câu 43069 Thông hiểu

Số electron lớp ngoài cùng của Crom (Cr) có Z = 24 là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.