Trong tự nhiên, nguyên tử oxi có 3 đồng vị 16O, 17O và 18O. Hiđro cũng có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số lượng phân tử H2O có thể tạo thành từ các đồng vị trên là:


Câu 43075 Vận dụng

Trong tự nhiên, nguyên tử oxi có 3 đồng vị 16O, 17O và 18O. Hiđro cũng có 3 đồng vị là 1H, 2H và 3H. Số lượng phân tử H2O có thể tạo thành từ các đồng vị trên là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

H2O gồm 2 nguyên tử H kết hợp với 1 nguyên tử oxi

+) Chọn 2 H có mấy cách

+) Chọn O có mấy cách

=> Số trường hợp xảy ra

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.