Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5 đvc Tính phần trăm theo khối lượng đồng vị 37Cl trong phân tử HClO4 là:


Câu 43081 Vận dụng

Trong tự nhiên, nguyên tố clo (Cl) có 2 đồng vị bền là 35Cl và 37Cl. Biết nguyên tử khối trung bình của Clo là 35,5 đvc Tính phần trăm theo khối lượng đồng vị 37Cl trong phân tử HClO4 là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Từ công thức tính nguyên tử khối trung bình

=> Phần trăm mỗi đồng vị

+) Giả sử ban đầu có 1 mol Cl

=> số mol mỗi đồng vị

+) Tính khối lượng của đồng vị 37Cl

+) Tính khối lượng của HClO4

=> %  37Cl

 

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.