Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2. Số lượng nguyên tố X là:


Câu 43082 Vận dụng cao

Nguyên tử nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s2. Số lượng nguyên tố X là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.