Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho nguyên tử khối Fe là 55,85 ở 20oC có khối lượng riêng của Fe là 7,87 g/cm3. Bán kính nguyên tử Fe là:


Câu 43084 Vận dụng cao

Giả thiết trong tinh thể các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích, phần còn lại là các khe rỗng giữa các quả cầu, cho nguyên tử khối Fe là 55,85 ở 20oC có khối lượng riêng của Fe là 7,87 g/cm3. Bán kính nguyên tử Fe là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Tính thể tích 1 mol Fe: V nguyên tử  = $\dfrac{m}{D}$

+) Tính thể tích của 1 nguyên tử Fe

Vì các nguyên tử Fe là những hình cầu chiếm 75% thể tích tinh thể

$V_{F e}=\frac{Vnguyên tử.0,75}{6,023.10^{23}}$

+)Tính bán kính dựa vào: $V = \dfrac{4}{3}.\pi .{R^3}$ => R

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.