Trong phân tử M2X, tổng số hạt cơ bản là 140 hạt. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số p, n, e trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. Công thức của M2X là:


Câu 43086 Vận dụng cao

Trong phân tử M2X, tổng số hạt cơ bản là 140 hạt. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số p, n, e trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 34 hạt. Công thức của M2X là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Từ tổng số hạt  và Hiệu Số hạt mang điện với số hạt không mang điện

=> Giải hệ 2 phương trình => số hạt mang điện và không mang điện

=> Số khối M2X

+) Phân tử M2X gồm 2 nguyên tử M và 1 nguyên tử X => A M2X = 2AM + AX

Kết hợp với phương trình chênh lệch số khối

=> giải hệ phương trình tìm số khối mỗi nguyên tử

=> p, n của mỗi loại

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.