banner redirect homepage

Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala và Ala-Val-Val-Ala. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH, đun nóng thu được (m + 29,7) gam hỗn hợp muối của các amino axit. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 63,616 lít CO2 (đtkc) và 49,32 gam H2O. Giá trị gần đúng của m là:


Câu 4309 Vận dụng

Hỗn hợp X gồm Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala và Ala-Val-Val-Ala. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaOH, đun nóng thu được (m + 29,7) gam hỗn hợp muối của các amino axit. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 63,616 lít CO2 (đtkc) và 49,32 gam H2O. Giá trị gần đúng của m là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

$\begin{gathered}  {n_{{O_2}}} = 1,5.({n_{C{O_2}}} - {n_{{N_2}}}) =  > x = 1,5.(2,84 - y)\,(1) \hfill \\  BT.O:{n_O}_{(trong\,X)} = 2.2,84 + 2,74 - 2x = 8,42 - 2x \hfill \\ \end{gathered} $

X + NaOH → RNO2Na + H2O

Bảo toàn oxi: nH2O = nO (trong X) + nO (NaOH) – nO (trong RNO2Na)

BTKL: m + 2y.40 = m + 29,7 + 18.(8,42 – 2x – 2y)   (2)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.