X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?


Câu 43109 Vận dụng

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Xét các trường hợp:

TH1: X, Y thuộc chu kì 2, 3

=> Quan hệ pX và pY

+) Kết hợp với phương trình tổng số hạt 

=> Giải hệ phương trình. 

TH2: X, Y thuộc chu kì 4, 5, 6, 7

+) Tương tự TH1

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.