banner redirect homepage

X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một nhóm COOH và một nhóm NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch, thu được khối lượng chất rắn khan là


Câu 4311 Vận dụng

X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một amino axit no mạch hở, có một nhóm COOH và một nhóm NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2 có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho 0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng cần thiết), sau phản ứng cô cạn dung dịch, thu được khối lượng chất rắn khan là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

CT của X là C3nH6n−1O4N3; Y là C6nH12n-4O7N6

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X : ${{\text{n}}_{\text{C}{{\text{O}}_{\text{2}}}}}$= 0,1.3n = 0,3n mol; ${{\text{n}}_{{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}}}$= 0,1.(3n – 0,5) mol; nN2 = 0,15 mol

+) Từ tổng khối lượng khí => tính ra n

Y + 6NaOH → muối + H2O

+) nNaOH = 0,15.6.1,2 = 1,08 mol (lấy dư 20%); ${{\text{n}}_{{{\text{H}}_{\text{2}}}\text{O}}}$= 0,15 mol

+) Bảo toàn khối lượng : mchất rắn = mY + mNaOH – mH2O   

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.