banner redirect homepage

X, Y, Z, T là các peptit đều được tạo bởi các α-amino axit no chứa một nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH và có tổng số nguyên tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 14,112 lít O2 (đktc) thu được CO2, H2O và N2. Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E bằng dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng chất rắn khan là


Câu 4323 Vận dụng

X, Y, Z, T là các peptit đều được tạo bởi các α-amino axit no chứa một nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH và có tổng số nguyên tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 14,112 lít O2 (đktc) thu được CO2, H2O và N2. Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E bằng dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với phản ứng), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng chất rắn khan là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Tổng số nguyên tử oxi là 12 => Oi (min) = 3 => đipeptit có số O nhỏ nhất

=> X, Y, Z, T đều là đipeptit (C2xH4xN2O3: a mol) đốt cháy thu được nCO2 = nH2O = y mol

+) mE = mC + mH + mN + mO

+) Bảo toàn khối lượng: mE + mO2 = mCO2 + mH2O + mN2

+) Thủy phân đipeptit ta có : nNaOH = 2npeptit;  nH2O = npeptit

Lần 2 lấy 0,135 mol E => gấp 1,5 lần lần 1 (0,09 mol)

+) Bảo toàn khối lượng : mE + mNaOH = mcrắn + mH2O

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.