banner redirect homepage

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là


Câu 4328 Vận dụng cao

Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (đều mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, rồi cô cạn cẩn thận thì thu được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối khan của Val và Ala. Đốt cháy hoàn toàn muối sinh ra bằng một lượng oxi vừa đủ thu được K2CO3; 2,464 lít N2 (đktc) và 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp M có thể là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Quy đổi M thành: C2H3ON 0,22 mol; CH2 a mol và H2O b mol

+) Bảo toàn khối lượng: mM + mKOH = mmuối + mH2O

=> mKOH – mH2O = 11,42

+) Đốt muối thu được: nK2CO3 = nKOH / 2 = 0,11

+) Bảo toàn C: nCO2 = 0,22.2 + a – 0,11 và bảo toàn H: nH2O = (0,22.1,5 + a + b) + 0,22/2 – b = a + 0,44 => tính a

Đặt x và y là số mol của X, Y => nM = x + y = 0,05 và nKOH = 4x + 5y = 0,22

Đặt u, v là số mol của Ala và Val => nN = u + v = 0,22 và nC = 3u + 5v = nCO2 + nK2CO3 = 0,9 (bảo toàn C)

Gọi X: (Ala)p(Val)4-p và Y: (Ala)q(Val)5-q

=> nAla = 0,03p + 0,02q = 0,1 => 3p + 2q = 10

Vì p ≤ 4 và q ≤ 5 => p = q = 2 hoặc p = 0 và q = 5 => Y và %mY

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.