Rút gọn biểu thức P = ((căn[5](((b^2)căn b ))))((căn[3]((bcăn b ))))(b > 0) ta được kết quả là:


Câu 433 Vận dụng

Rút gọn biểu thức $P = \dfrac{{\sqrt[5]{{{b^2}\sqrt b }}}}{{\sqrt[3]{{b\sqrt b }}}}(b > 0)$ ta được kết quả là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng các công thức \(\sqrt[n]{{{a^m}}} = {a^{\dfrac{m}{n}}};{a^m}.{a^n} = {a^{m + n}};\dfrac{{{a^m}}}{{{a^n}}} = {a^{m - n}}\) để biến đổi và rút gọn \(P\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.