Điện phân l00 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện I = 9,65A. Khối lượng Cu bám trên catot khi thời gian điện phân t1 = 200s và t2 = 500s (hiệu suất điện phân là 100%) lần lượt là


Câu 4348 Vận dụng

Điện phân l00 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện I = 9,65A. Khối lượng Cu bám trên catot khi thời gian điện phân t1 = 200s và t2 = 500s (hiệu suất điện phân là 100%) lần lượt là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) ne Cu2+ nhận tối đa = 0,02.nCu2+

+) Khi t1 = 200s => ne trao đổi = I.t / F => nCu tạo ra = ne trao đổi / 2

+) Khi t2 = 500s => ne trao đổi = I.t / F = 0,05 > 0,04  => nCu = nCuSO4

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.