Cho hình thoi ABCD có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Biết (OA = 12cm ), diện tích hình thoi ABCD là (168c(m^2) ). Cạnh của hình thoi là:


Câu 43525 Vận dụng

Cho hình thoi $ABCD$ có hai đường chéo $AC$ và $BD$ cắt nhau tại $O.$ Biết \(OA = 12cm\), diện tích hình thoi $ABCD$ là \(168c{m^2}\). Cạnh của hình thoi là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính $BO$, áp dụng định lí Py-ta-go trong tam giác vuông $AOB$ để tính cạnh $AB$

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.