Số các giá trị nguyên của (m ) để phương trình ((cos ^2)x + căn (cos x + m)  = m ) có nghiệm là:


Câu 43586 Vận dụng cao

Số các giá trị nguyên của \(m\) để phương trình \({\cos ^2}x + \sqrt {\cos x + m}  = m\) có nghiệm là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đặt \(t = \sqrt {\cos  + m} \) đưa phương trình về hệ phương trình

- Sử dụng phương pháp cộng đại số biến đổi hệ phương trình đưa về phương trình dạng tích.

- Tìm điều kiện để phương trình có nghiệm, sử dụng kiến thức của hàm số bậc hai.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.