Cho phương trình (( (1 + cos x) )( (cos 4x - mcos x) ) = m(sin ^2)x ). Tìm tất cả các giá trị của (m ) để phương trình có đúng (3 ) nghiệm phân biệt thuộc ([ (0 ,; ,((2pi ))(3)) ] ).


Câu 43590 Vận dụng cao

Cho phương trình \(\left( {1 + \cos x} \right)\left( {\cos 4x - m\cos x} \right) = m{\sin ^2}x\). Tìm tất cả các giá trị của \(m\) để phương trình có đúng \(3\) nghiệm phân biệt thuộc \(\left[ {0\,;\,\dfrac{{2\pi }}{3}} \right]\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Biến đổi phương trình về dạng phương trình tích.

- Biện luận số nghiệm của phương trình và kết luận (sử dụng đường tròn đơn vị)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.