Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?


Câu 43610 Thông hiểu

Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Nhiệt độ sôi của các chất hữu cơ tăng dần là hidrocacbon < anđehit < xeton < este < ancol < axit

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.