Cho hình vuông MNPQ nội tiếp tam giác ABC vuông cân tại A (hình vẽ). Biết ((S_(MNPQ)) = 484c(m^2). ; ) Tính ((S_(ABC)) ).


Câu 43635 Vận dụng

Cho hình vuông $MNPQ$ nội tiếp tam giác $ABC$ vuông cân tại $A$ (hình vẽ). Biết \({S_{MNPQ}} = 484c{m^2}.\;\) Tính \({S_{ABC}}\).


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Sử dụng công thức tính diện tích hình vuông để tính các cạnh của hình vuông \(MNPQ\)

+Chứng minh các tam giác \(CPN;QMB\) vuông cân

+ Kẻ \(AH \bot BC\)

+ Tính cạnh \(BC;AH\) rồi tính diện tích tam giác \(ABC.\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.