Cho hình bình hành ABCD, đường cao ứng với cạnh DC là (AH = 6cm ); cạnh (DC = 12cm ) . Diện tích của hình bình hành ABCD là:


Câu 43648 Thông hiểu

Cho hình bình hành $ABCD,$ đường cao ứng với cạnh $DC$ là \(AH = 6cm\); cạnh \(DC = 12cm\) . Diện tích của hình bình hành $ABCD$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng công thức tính diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao tương ứng với cạnh đó

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.