X là hỗn hợp 2 anđehit đơn chức. Chia 0,12 mol X thành hai phần bằng nhau : - Đốt cháy hết phần 1 được 6,16 gam CO2 và 1,8 gam H2O. - Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 17,28 gam bạc. X gồm 2 anđehit có công thức phân tử là


Câu 43877 Vận dụng

X là hỗn hợp 2 anđehit đơn chức. Chia 0,12 mol X thành hai phần bằng nhau :

- Đốt cháy hết phần 1 được 6,16 gam CO2 và 1,8 gam H2O.

- Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 17,28 gam bạc.

X gồm 2 anđehit có công thức phân tử là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phần 2 :

Vì $\frac{{{n_{Ag}}}}{{{n_X}}} = \frac{{0,16}}{{0,06}} = 2,67$ nên 1 chất phải là HCHO và 1 chất là RCHO

Đặt số mol của HCHO là x mol và của RCHO là y mol → x + y = 0,06 mol

HCHO + 4AgNO3/NH3 → 4Ag

RCHO + 2AgNO3/NH3 → 2Ag

→ nAg = 0,16 = 4x + 2y

Phần 1 :

+) Bảo toàn khối lượng: mX = mC + mH +mO

Mặt khác mX = mHCHO + mRCHO

=> mRCHO

=> Công thức

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.